Om behandling av personopplysninger på www.helsetjenester.no

Når du benytter denne tjenesten vil det bli behandlet personopplysninger om deg. I det følgende får ytterligere du informasjon om hvorfor og hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvilke rettigheter du har i den forbindelse.

Ansvaret for behandlingen

Tjenestetorget AS (Tjenestetorget) eier nettstedet www.helsetjenester.no, og er ansvarlig for å påse at personopplysningene blir behandlet i tråd med personopplysningslovens bestemmelser. Det er oss du skal kontakte, dersom du har spørsmål vedrørende behandling av personopplysninger på dette nettstedet.

Vi benytter oss av enkelte underleverandører, såkalte databehandlere. Disse er underlagt vår instruksjonsmyndighet og behandler personopplysningene i tråd med egne avtaler med oss.

Hvorfor og hvordan behandler vi personopplysninger?

Kontaktformidling og timebestilling

Når du ber om det, vil vi behandle personopplysninger for å formidle kontakt mellom deg og ulike klinikker, og eventuelt bistå deg med å bestille time hos en klinikk.

Vi behandler bare personopplysninger som du selv gir oss om ditt behov for helsehjelp, samt dine kontaktopplysninger. Ettersom dette kan være sensitive opplysninger om dine helseforhold, ber vi om at du ikke gir oss flere opplysninger enn vi faktisk etterspør.

Personopplysningene blir kun oversendt til den eller de klinikken(e) du selv velger. Forsendelsen er kryptert, slik at opplysningene kun er tilgjengelige for mottakeren.

For at vi skal kunne dokumentere overfor deg og klinikkene at vi har videreformidlet din henvendelse, oppbevarer vi personopplysningene dine i fem måneder etter at de ble sendt til klinikken(e). Deretter vil opplysningene bli anonymisert ved at kontaktopplysningene dine slettes.

Den enkelte klinikk er selvstendig ansvarlig for sin videre behandling av dine personopplysninger. Eventuelle spørsmål om dette må rettes direkte til klinikkene

Kundeservice mv

Vi behandler personopplysninger for å følge opp eller besvare henvendelser fra deg, typisk når du kontakter kundeservice via epost eller gir oss tilbakemeldinger gjennom funksjoner i tjenesten.

Vi vil bare behandle epostadressen din og eventuelle andre personopplysninger du oppgir. Opplysningene vil ikke bli delt med utenforstående, og vil normalt bli slettet når henvendelsen er fulgt opp eller besvart.

Drift og utvikling av nettstedet

Vi analyserer hvordan du bruker nettstedet vårt. Det er nødvendig for å drifte og forbedre funksjonaliteten på nettstedet, og derved også øke brukervennligheten. Opplysningene knyttes opp til din IP-adresse, og er derfor å anse som personopplysninger.

Opplysningene blir samlet inn ved bruk av såkalte cookies. Les mer om vår bruk av cookies, og hvordan du kan forhindre bruk av cookies i vår Cookie Policy.

Opplysningene vil ikke bli delt med utenforstående, og vil bli slettet eller anonymisert etter tre måneder.

Annen bruk og utlevering

Vi gjør oppmerksom på at vi i enkelte spesielle tilfeller plikter å levere ut personopplysninger i medhold av norsk lov. Det vil typisk være til politiet eller andre offentlige myndigheter.

Vi vil også levere ut personopplysninger når det er nødvendig for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav knyttet til tjenesten, typisk i forbindelse med en rettslig prosess som vi er part i.

Hvilke rettigheter har du?

Rett til å trekke tilbake samtykket

Behandlingen baseres på ditt frivillige, uttrykkelige og informerte samtykke. Du kan til enhver tid trekke samtykket tilbake, men det vil innebære at du ikke kan fortsette å bruke tjenesten.

Rett til innsyn, retting og sletting

Du har til enhver tid rett til innsyn i den informasjonen vi har om deg, og til å be om at opplysningene dine rettes eller slettes.

Vi vil bare kommunisere med deg om dette hvis du bruker de samme kontaktopplysningene som du oppga i forbindelse med bruk av tjenesten. Eventuelt vil vi be om at du legitimerer deg på annen måte. Dette er for så sikre at vi ikke leverer ut dine opplysninger til utenforstående, og at opplysningene dine ikke blir rettet eller slettet urettmessig.

Kontaktinformasjon

Dersom du har ytterligere spørsmål, eller vil be om innsyn retting eller sletting av opplysningene dine, kan du kontakte oss her:

Tjenestetorget AS
Billingstadsletta 17
1396 Billingstad
post@helsetjenester.no.