Slik fungerer det

 • Velg inntil 3 forsikringsselskaper

  Velg inntil 3 forsikringsselskaper

 • Fyll ut informasjon forsikringsselskapene trenger for å utarbeide tilbud

  Fyll ut informasjon forsikringsselskapene trenger for å utarbeide tilbud

 • Du mottar tilbud, uforpliktende og gratis!

  Du mottar tilbud, uforpliktende og gratis!

Lukk

Helseforsikring

Innhent tilbud fra ledende forsikringsselskaper - enkelt, gratis & uforpliktende!

Velg inntil 2 nedenfor og klikk «GÅ VIDERE»
Klikk «Velg» på de selskapene du ønsker tilbud i fra nedenfor og deretter knappen «Gå videre»
Velg

Om Vertikal Helse

Vertikal Helseforsikring – veien til rask behandling

Hva gjør du når du blir rammet av sykdom eller skade og ønsker å komme raskt tilbake til en aktiv hverdag? Med helseforsikring, har du trygghet fra dag én, hvis sykdom skulle ramme. Du er garantert å komme til utredning innen 10 virkedager og raskt videre til behandling og unngår helsekø. En personlig medisinsk rådgiver/sykepleier vil følge deg gjennom hele behandlingsløpet.

Vertikal Helse er en medisinsk kompetansebedrift som tilbyr et bredt spekter av tjenester. Vi er Norges største leverandør av helseforsikring og tilbyr også andre helsetjenester til private, bedrifter og organisasjoner.

Velg VERTIKAL HELSEASSISTANSE ASValgt

Om Gjensidige Forsikring

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene.

Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år.

Velg GJENSIDIGE FORSIKRING ASAValgt
av mulige valgt!

Slik fungerer det

 • Velg inntil 3 forsikringsselskaper

  Velg inntil 3 forsikringsselskaper

 • Fyll ut informasjon forsikringsselskapene trenger for å utarbeide tilbud

  Fyll ut informasjon forsikringsselskapene trenger for å utarbeide tilbud

 • Du mottar tilbud, uforpliktende og gratis!

  Du mottar tilbud, uforpliktende og gratis!

Tjenesten er gratis!

Sammenlign hva forsikrings-selskapene kan tilby deg.

0,-

Tjenesten er gratis!

Sammenlign hva forsikrings-selskapene kan tilby deg.

Samarbeidspartnere

Litt om Helseforsikring

 • Behandlingsforsikring

  Les mer

  Norge har et godt offentlig helsevesen, men dessverre er det ofte lange ventelister. Har du en behandlingsforsikring vil du sikre deg kortere ventetid i en behandlingskø. Dermed får du rask og riktig behandling slik at du kan bli fortere frisk og komme tilbake til hverdagen igjen. En slik forsikring gir deg ekstra trygghet.

  Med en behandlingsforsikring garanterer de fleste forsikringsselskaper behandling eller operasjon på privat sykehus innen 10 til 20 virkedager. Noen selskaper tilbyr dette også enda raskere. Behandlingsgarantien gjelder da fra den dagen du har meldt inn skaden. Tar du derimot ikke imot tilbudet om behandling, mister du retten til behandling innen garantitiden.

 • Hva dekker en helseforsikring?

  Les mer

  Den grunnleggende faktoren er behandling som er nødvendig for å komme tilbake til jobb. Om man skal betale en egenandel og eventuelt hvor mye, vil da variere fra forsikringsselskap til forsikringsselskap.

  Behandlingsforsikringen brukes ofte til behandling av muskel- og skjelettplager, men noen av forsikringene dekker også behandling av mer omfattende sykdomstilstander som kreft.

  Her er en liste over de ulike, aktuelle dekningene:

  - Legespesialist: Må være en offentlig registrert og godkjent legespesialist.
  - Sykehusbehandling: Når behandlingen eller undersøkelsen av medisinske årsaker nødvendiggjør at pasienten ligger på sykehuset over minst en natt på privat sykehus.
  - Dagkirurgi: En operasjon som ikke krever overnatting. I vilkårene er dette ofte sammen med sykehusbehandling.
  - Billeddiagnostikk: Ulik billeddiagnostikk som gjøres i forbindelse med utredning, diagnostisering og behandling. Det innebefatter røntgen, CT, MR, ultralyd, mammografi og benskjørhetsmåling.
  - Etterkontroll: Forsikringen kan også dekke kostnader til etterbehandling etter erstatningsmessig operasjon.
  - Rehabilitering: Kostnader til etterbehandling forskrevet av lege kan også være dekket. Det er behandling og tiltak for å trene opp funksjoner, utført av offentlig godkjent helsepersonell i det landet rehabiliteringen utføres.
  - Reiseutgifter: Dekning av reiseutgifter til nødvendig behandling. Kan gjelde både innenlands og utenlands. Standarden er at de rimeligste reiseutgiftene dekkes. Reiseutgifter for sykehusbehandling, dagkirurgi, konsultasjon hos legespesialist, billeddiagnostikk, etterkontroller og rehabilitering dekkes. Gjelder det kjøring, dekkes normalt standard kjøregodtgjørelse. Akkurat hva som dekkes av kostutgifter varierer mellom forsikringsselskapene.
  - Losji: Dekning av nødvendige overnattingsutgifter. Se reiseutgifter.
  - Reiseledsager: Utgifter til reiseledsager om det er medisinsk nødvendig. Dette kan også vre avhengig av alder på den som skal behandles.
  - Fysikalsk behandling: Aktuelle behandlingsformer er fysioterapeut, manuellterapeut, kiropraktor, naprapat, osteopat og akupunktur. Alle forsikringsselskaper dekker fysioterapeut og manuellterapeut. Videre dekker noen naprapat, men sjeldent dekkes osteopat eller akupunktur.
  - Psykolog: Nødvendig behandling av psykolog. I tillegg er det alltid en begrensning på antall timer de siste 12 månedene og varierer fra null til 12 per år.
  - Psykologisk førstehjelp: Dekkes om noe skjer som gjør at man har behov for øyeblikkelig psykologisk førstehjelp. Antall timer varierer fra null til 10 per år.
  - Second opinion: Undersøkelse hos ytterligere en legespesialist. Dette kan være aktuelt ved alvorlig sykdom eller særskilt risikofylt behandling.
  - Kreftbehandling: Kreftbehandling står som oftest ikke som et eget punkt i vilkårene, men dekkes under sykehusbehandling. Det er noen forskjeller mellom selskapene på hva som ikke dekkes, men alle har denne dekningen.
  - Rusavhengighet: Behandling av rusavhengighet som alkohol og narkotika. Det er dog ikke vanlig å ha med denne dekningen.
  - Medisiner: Om medisiner dekkes. Om denne dekningen finnes, gjelder den gjerne i seks måneder etter operasjon eller behandling.
  - Tannbehandling: Dekning av tannbehandling. Det er uvanlig at denne er dekt av forsikringen.
  - Tekniske hjelpemidler: Dekning av tekniske hjelpemidler. Det er ikke vanlig at denne dekkes av forsikringen.
  - Kompensasjon ved forsinket behandling: Kompensasjon som gis ved forsinket behandling. Noen forsikringsselskaper har denne dekningen. Standarden er at det ikke gis erstatning for over 30 dager. Opp til dette nivået gis derimot en kronesats per dag, og kan variere fra 500 til 1200 kroner per dag.
  - Begrensning ved sykehusoperasjon: For forskjellige typer behandling kan det være beløpsmessige begrensninger. Vanligvis er det ingen begrensning.
  - Egenandeler: Man betaler ingen egenandel.

 • Hva dekkes ikke av en helseforsikring?

  Les mer

  Det er viktig å sjekke hva helseforsikringen din dekker da det kan være noe som ikke inngår i avtalen. Eksempler på noe som gjerne ikke dekkes:

  - Akutt eller øyeblikkelig hjelp
  - Behandling av overvekt eller fedme
  - Kosmetiske operasjoner
  - Behandlinger som anses som unødvendige
  - Behandlinger knyttet til fertilitet og graviditet
  - Vaksinasjoner og helsjekk
  - Diett og kostholdsveiledning
  - Eksperimentell behandling

 • Hvem kan tegne helseforsikring?

  Les mer

  Alle som har rett til behandling gjennom det offentlige helsevesenet i Norge, kan tegne en helseforsikring. Hvor lenge du kan ha en slik forsikring varierer alt fra 70 år til livsvarig. Det er i tillegg noen forsikringsselskaper som tilbyr egne avtaler for personer fra 55 år.

  Det er også viktig å huske på at en helseforsikring er ingen erstatning for offentlig helsevesen. Derimot er det et supplement som gir deg flere alternativer.

 • Behovet for behandlingsforsikring

  Les mer

  I tilfeller der det ikke er noen behandlingskø, vil ikke helseforsikringen ha noen verdi. Hvor ofte du faktisk vil trenge en behandlingsforsikring er heller usikkert da det er vanskelig å anslå hvor mye tid du sparer med en slik forsikring. Derimot er den helt klart største bruken (i antall) av en helseforsikring på fysioterapi og kiropraktor.

 • Å bruke helseforsikringen

  Les mer

  Alle forsikringsselskapene skal ha et egen nummer du kan ringe om du skal benytte deg av forsikringen. Eventuelt kan du registrere saken på deres nettsider og laste opp nødvendig dokumentasjon. Vanligvis ordner forsikringsselskapet det praktiske og kontakter deg deretter for videre avtale. Den praktiske hjelpen man får fra selskapet er det mange ofte synes er den største nytteverdien med forsikringen.

  Behandlingsgarantien kan også brukes flere ganger. Generelt har man krav på 10 virkedagersgaranti ved første spesialisttime, i hvert nye sykdomstilfelle. Det gjelder både konsultasjoner og undersøkelser.

  Husk også at du alltid må ha godkjennelse fra forsikringsselskapet før du kan ta i bruk et av dekningsalternativene. Med andre ord får du ikke dekket utgiftene om du sender inn dokumentasjon på utgiftene til forsikringsselskapet i etterkant.

Få helseforsikring via Helsetjenester