Ulike migrene-symptomer

Linda Therese Stadeløkken

I Norge lider over en halv million mennesker av migrene. Symptomene på migrene kan variere stort fra person til person og mange vet ikke at symptomene de opplever faktisk skyldes migrene.

Migrene kan være svært smertefullt og oppleves som en pulserende hodepine der smertene ofte oppstår på en side av hodet. Smertene kan vare fra en halv time og opp til 72 timer. Fysisk aktivitet, lys og lyd forverrer ofte smerten og for mange er kvalme en del av sykdomsbildet.
Migrene rammer dobbelt så mange kvinner enn menn og enkelte opplever at migrenen starter i barndommen. Det er mer vanlig at migrene inntreffer i ungdomstiden, men mange opplever også at sykdommen kommer senere i livet.
Selv om hodepine og kvalme er kjente trekk ved migrene, er det mange andre symptomer som kan gi en indikasjone på at hodepinen du har faktisk er migrene.

Migrene-symptomer

Noen har migrene uten aura og noen har med aura. Aura er tilstanden som oppleves før selve migrenen inntreffer. Denne tilstanden kan være synsforstyrrelser, sanseforstyrrelser, lammelse, svimmelhet, talevansker eller lammelse av øyemuskulatur. Mange opplever aura som en forstyrrelse av lys ved at lyset blinker og man ser kurvede linjer. Migrene med aura har aurasymptomer som varer opptil en times tid. Aurasymptomer kan også forekomme uten den påfølgende hodepinen eller samtidig som hodepinen inntreffer.
For kvinner med migrene uten aura ser man at antall anfall faller under graviditet, men for kvinner med aura oppleves det at de får sitt første auraanfall nettopp under graviditet.

Symptomene på migrene kan være svært varierende fra person til person og fra et migreneanfall til et annet. I dagene før et migreneanfall kan man oppleve alt fra humørforandringer, sultfølelse og væskeansamlinger i kroppen til nakkesmerter og hyppige toalettbesøk.  Her er flere symptomer på migrene:

 • Skarpt lys eller skarpe lyder kan forverre smertene ved migrene. Lukt kan også intensivere smertene ved migreneanfall.
 • Depresjon og irritabelt humør er ofte symptomer på migrene.
 • Mangel på søvn og vanskeligheter med å falle i dyp søvn kan trigge migreneanfall.
 • Tett nese, tørre neseganger, hengende øyelokk og tette tårekanaler kan også ha sammenheng med migrene.
 • Oppheng i visse matvarer, særlig sjokolade, kan være tegn på at et migreneanfall er i anmarsj.
 • Mange med migrene opplever at hodepinen sitter ofte på den ene siden av hodet.
 • Smerter bak øynene. Mange med slike symptomer tror at de har overbelastet øynene eller at det er noe galt med synet.
 • Over 35 prosent av mennesker med migrene opplever stiv nakke i forbindelse med et migreneanfall og tror først at det er nakkesmerter og nakkestivhet som utløser migreneanfall.
 • Hyppige toalettbesøk kan også være tegn på at et migreneanfall er på gang.
 • Gjesping er også symptom på at et migreneanfall kommer. Dette gjelder for mennesker med kjent migrene og som gjesper unormalt mye.
 • Nedsatt følsomhet eller en prikkende følelse fra fingertuppen og oppover armen og over ansiktet er også symptomer på pågående migrene.
 • Kvalme og bekninger er vanlige symptomer på migrene. Disse symptomene tyder på svært smertefull migrene.
 • Selv lett fysisk aktivitet som å gå opp en trapp eller normal bevegelse kan forverre smertene ved migrene.
 • Mange migrenepasienter opplever at de snøvler, har sløv tale og vanskeligheter med å uttrykke seg.
 • Nedsatt matlyst.
 • Nedsatt følelse på en side av kroppen. For enkelte kan migrenesymptomer føre til at kroppen mister styrke og følsomhet.
 • Svimmelhet og nedsatt synsevne er også symptomer på migrene.
 • Tap av energi. Etter et migreneanfall opplever mange at det tar tid å gjenvinne styrke, konsentrasjon og fokus. Kroppen føles svak og hodet kan føles tungt.
Årsak og diagnose

Legevitenskapen har ennå ikke klart å finne ut eksakt hva som er årsak til migrene, men det antas at utløsende faktorer kan være stress, hormonelle forandringer, psykisk belastning, tretthet eller nytelsesmidler og matvarer.

For å finne ut om du har migrene vil en lege gjøre normale undersøkelser som å måle blodtrykk, puls, temperatur og gjøre en nevrologisk undersøkelse. For de som har aurasymptomer vil det eventuelt være et alternativ å gjøre en MR eller CT av hodet og hjernens blodkar. Dersom man tidligere ikke har opplevd migrene med aura og man får akutte aurasymptomer bør man straks oppsøke lege.

Forebygging og behandling

Migrene behandles blant annet med smertestillende midler eller midler for migrene. Samtidig vil det for noen være aktuelt å få kvalmestillende legemidler. Det finnes også legemidler som brukes forebyggende for de som har fler enn to migreneanfall i måneden.

Hos barn er som regel migreneanfallene kortere enn hos voksne. Selve hodepinen sitter gjerne på begge sider av hodet og mange barn opplever svimmelhet, kvalme og brekninger. For barn er både undersøkelser og behandling lik den hos voksne med migrene.

Selv om det finnes flere typer medisinsk behandling er det ikke alle som responderer godt nok på denne type behandling og som velger å starte forebyggende behandling hos en kiropraktor.

Kiropraktikk og terapi

Noen tilfeller av migrene kan skyldes at virvler i ryggraden klemmer på nervesystemet. I disse tilfellene vil behandling hos kiropraktor ha godt helsegevinst.

Flere studier indikerer at det å bruke kiropraktor og manipulasjon av ryggraden har god effekt i forhold til forebygging av migrene. Studier, gjort av den amerikanske legen Peter Tuchin, viser at 49 prosent av de som ble spurt kunne fortelle at intensiteten ved migreneanfallene de opplevde ble betydelig redusert. 22 prosent av de spurte fortalte at intensiteten ble redusert med 90 prosent.  Samme studier konkluderte med at behandling hos kiropraktor var like virkningsfullt som medisinsk behandling av migrene.

Kiropraktoren vil kunne utføre forskjellige behandlinger og bruke ulike metoder for å få bukt med din migrene. Metodene vil kunne redusere stress, oppdage og håndtere områdene som trigger migreneanfallene, hjelpe på søvnproblematikk og mykgjøre forskjellige områder i muskulatur og vev.

En kiropraktor jobber blant annet med å løse opp ledd med nedsatt bevegelighet og er svært effektivt i forhold til nakke, rygg og bekken. Samtidig er behandlingen godt tilpasset for skulder, albue, håndledd, hofter, knær, ankler, føtter, tær og fingre.

Metoder som forebygger

For å få bukt med migrenen vil en kiropraktor først gjøre en grundig undersøkelse og finne ut hvor og hva på kroppen som trenger behandling. Noen av behandlingsformene er:

 • Kiropraktoren ønsker å finne ut om det er punkter på kroppen som trigger migrenen. Når disse er lokalisert vil kiropraktoren behandle punktene med metoder som trykk, kortison, trykkbølgebehandling og andre.
 • Massasje: Det finnes flere type massasje som en kiropraktor benytter seg av. Dypmassasje i kombinasjon med tøying eller dybdemassasje som er mer kraftig og som går dypere samtidig som den bryter opp spenninger og muskelknuter.
 • Giftstoffet brukes ofte kosmetisk for å redusere rynker. Stoffet lammer muskler i flere måneder og kan virke avspennende på personer med migrene.
 • En type akupunktur som brukes spesifikt på muskelknuter og muskelspenninger. En annen type akupunktur er den mer tradisjonelle som er smertedempende og har god effekt på blodsirkulasjon, immunforsvar, mage-og tarmsystem og psykisk helse.
 • Sterilt vann sprøytes inn i huden på områder med særdeles stram muskulatur. Virkningen er umiddelbar og letter spenninger i muskulaturen.
 • En behandling som går på kjeve, nakke og hodebunn og som utføres både som manipulasjon og massasje.
 • Kortison virker betennelsesdempende og er et hormon vi alle har i kroppen. Av og til trenger kroppen mer enn den kan produsere selv.
 • Her brukes forskjellige teknikker for å redusere spenninger i muskulatur og hinner i hodebunn.
 • En rekke matvarer kan trigge migreneanfall. Hos en kiropraktor vil du også få veiledning i forhold til hvilke typer mat og nytelsesmidler du bør unngå.

Les flere artikler om Kiropraktor

Alt om hekseskudd

Hekseskudd kan være utrolig smertefullt i tillegg til at det kan påvirke hverdagen i stor grad. Hekseskudd blir også omtalt som lumbago. Dette er det du trenger å vite om tilstanden/lidelsen.

Les mer