Nesten 500 000 nordmenn har helseforsikring

Linda Therese Stadeløkken

Det kommer stadig nye leverandører av helseforsikring, og markedet er i vekst. Det betyr at det blir stadig flere leverandører for deg som forbruker til å velge mellom. Men hva skal du egentlig se etter i en helseforsikring?

Stadig flere kjøper helseforsikring på det private markedet og det er ikke rart når man ser på hvordan helse Norge utvikler seg. Dette er en fordel både for deg og din arbeidsgiver. Om du skulle bli syk og det ender opp med lang sykemelding og venting på behandling eller i sykehuskøer og ikke minst rehabilitering etter operasjon eller behandling, kan dette bli dyrt for både deg og arbeidsgiver. Å korte ned sykeperiodene med raskere behandling betyr at du som ansatt er i gang igjen fortere og du slipper lange perioder med sykepenger.

Sikre økonomien med helseforsikring

Sykdom påvirker ikke bare helsen din, men også lommeboken din. Sykelønn og ufør betyr gjerne kraftig nedgang i lønn. Samtidig har man gjerne behov for å kjøpe helsetjenester privat for å få tidlig behandling. Skulle du bli syk eller ufør så vil lommeboka svi på mange måter. Så enten kan du kjøpe helsetjenester privat og få den hjelpen du trenger fort, eller så risikerer du å bruke veldig lang tid på å gå gjennom papirmølla og lange tider i kø. Det er selvfølgelig kjempefint om man har en arbeidsgiver som gir arbeidstagerne helseforsikring, men det er selvfølgelig fullt mulig å skaffe dette selv, av hensyn til deg, din familie og ikke minst deres økonomi.

Mange opplever også mange hindringer i møte med helsevesenet. Det tar tid med papirarbeidet og søknader. Mange opplever å få dårlig oppfølging hos NAV og fra helsevesenet etter endt behandling. Oppfølgingen er gjerne i form av timer som settes opp med lange mellomrom og gjerne lenge etter behandlingen er gjennomført. Har man helseforsikring får man bedre oppfølging av medisinske eksperter gjennom perioden etter endt behandling eller operasjon.

 

Ta kontakt med oss for et godt tilbud på helseforsikring