Hvorfor er rehabilitering viktig?

Hilde-Marie Guran Frantzen

Det er ikke sikkert du har tenkt så mye på hva rehabilitering egentlig er, men husk at rehabilitering kan bli svært viktig for deg, eller for noen du er glad i. Derfor bør du vite litt mer om det.

Rehabilitering kan kanskje høres ut som et vanskelig ord, men det er ordet som betegner den prosessen man går gjennom etter en operasjon eller etter sykdom. For mange har har denne prosessen startet tidlig i livet på grunn av medfødt sykdom, skade, eller funksjonsnedsettelse. En rehabilitering har som formål å oppnå bedre funksjons- og mestringsevne – og at pasienten skal oppnå selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Det finnes et skille mellom rehabilitering og habilitering

Habilitering er i hovedsak for de personene som har blitt født med en sykdom, lidelse eller skade. Du kan da få et tverrfaglig behandlingstilbud og det skal være et mål at du kan være selvstendig og fungere så normalt som mulig både sosialt og ellers i samfunnet. Tilbudet/hjelpen skal tilpasses hver enkelt, etter behov og omgivelser.

Rehabilitering er for de som må lære seg å leve på nytt. På grunn av sykdom eller en uventet skade kan man i en del tilfeller ha behov for å lære seg hvordan man best mulig kan mestre sin nye livssituasjon. Det skal være et mål at du får hjelp til de aktivitetene som er viktige for nettopp deg. Det skal sørge for at du føler deg trygg på at du kan mestre livet og situasjonen du er i.

Rehabilitering etter kreft

Får man for eksempel kreft, kan prosessen etterpå være avgjørende for hvordan livet blir videre. Etter at man har vært alvorlig syk, har det skjedd mye med både kropp og sinn. Rehabilitering skal da gjøre at du kan fortsette livet med best mulig livskvalitet. Du kan for eksempel få hjelp til opptrening under og etter behandling, du kan få snakke med noen som har gått gjennom det samme, du kan få veiledning fra fagpersoner (sexolog, psykolog, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, ergoterapeut eller sykepleier).

Du kan også få tilpasning av kostholdet ditt, slik at kroppen får det så godt som mulig. Du kan få hjelp til å takle ditt nye liv, både når det kommer til det praktiske og det økonomiske. Du vil også ha muligheten til å få tilrettelegging både av arbeidsoppgaver på jobben, og tilrettelegging av hjemmet ditt. Nå skjønner du kanskje hvorfor rehabilitering er så utrolig viktig. Det hjelper oss til å få det livet vi ønsker, selv om sykdom eller skade preger hverdagen.

Akkurat hva slags hjelp og oppfølging du får, varierer selvsagt. Det kommer an på hva slags diagnose du har hatt, hva slags behandling du har fått, din fysiske form og hvordan din livssituasjon er.

Kan man stå for rehabiliteringen selv?

Man burde få hjelp fra helsevesenet etter sykdom eller skade. Når det er sagt er det likevel mye man kan gjøre selv, som en form for rehabilitering. Det kan være veldig mye hjelp i å ta kontakt med noen som har opplevd noe lignende. Kanskje du allerede kjenner noen som har gått gjennom nesten det samme som deg? I så fall kan dere begge få mye ut av å dele erfaringer. På denne måten gjør man store deler av rehabiliteringen selv.

Det viktigste etter at man har vært syk i en lengre periode, eller skadet, er trolig å holde seg i aktivitet. Å passe på at man ikke gir opp, men tvert i mot kommer seg opp og prøver å tilpasse seg sitt nye liv. Det er dette som er rehabilitering. Kanskje kan du selv gjøre endringer i kostholdet? Kanskje du selv begynne å ta fatt på ulike aktiviteter? Dette vil hjelpe deg lang vei og er viktig for hvordan livet ditt blir.

Det aller beste er trolig å kombinere de to måtene med rehabilitering. Altså at du får rehabilitering både fra helsetjenesten, og at du gjør mye selv. Dette vil gi best resultat. Vi kan alle tenke litt ekstra hardt på at vi ikke må være redde for å spørre andre om hjelp, dersom vi skulle komme i en vanskelig situasjon.

Hvem har ansvaret for rehabilitering i Norge

I Norge er det Sunnaas sykehus som har «fått» dette oppdraget. Sunnaas driver den regionale enheten for rehabilitering. Det finnes også en informasjonstelefon man kan ringe, dersom man har spørsmål. Både pasienter, pårørende og helsepersonell kan ringe til denne grønne linjen, på tlf: 800 300 61.

Hvorfor er rehabilitering egentlig så viktig?

Det finnes mange grunner til at rehabilitering er viktig, men det dreier seg om at alle mennesker skal ha muligheten til å leve et så bra liv som mulig. Hvis du blir syk eller skadet, kan det være fint å vite om at du har muligheter. Det er dessverre slik at livet kan forandre seg brått, og da er denne prosessen et av verktøyene vi har. Det hjelper oss å forstå vår situasjon, og det gir oss muligheten til å bygge oss selv opp – med god hjelp fra helsepersonell.

Rehabilitering er også bra for de pårørende

Det er ikke bare mennesket som har vært syk eller hatt en skade, som har opplevd denne perioden som vanskelig. De menneskene som har vært glad i den som har vært syk eller skadet, har også gått gjennom en vanskelig periode med mange spørsmål. Derfor kan rehabilitering også hjelpe de pårørende.

For det første ser de pårørende at den de er glad i, får tilstrekkelig hjelp. For det andre føler de seg tryggere på at personen kommer til å takle sin nye livssituasjon. I tillegg til disse to tingene fører rehabilitering til at det er mange fagpersoner inne i bildet, noe som gir pårørende muligheten til å stille spørsmål. Og ikke minst føle seg trygg på at alt går bra. Rehabilitering gir mange trygghet og håp.

Rehabilitering er faktisk livsviktig

Ja, man kan faktisk si at rehabilitering er livsviktig. For denne perioden er avgjørende for hvordan resten av livet blir. Alle fortjener å få tilstrekkelig med hjelp etter en sykdomsperiode, derfor er det fint at vi har muligheten til rehabilitering.

Les flere artikler

Helseforsikring blir stadig mer vanlig

Det kommer stadig nye leverandører av helseforsikring, og markedet er i vekst. Det betyr at det blir stadig flere leverandører for deg som forbruker til å velge mellom. Men hva skal du egentlig se etter i en helseforsikring?

Les mer

Alt om hekseskudd

Hekseskudd kan være utrolig smertefullt i tillegg til at det kan påvirke hverdagen i stor grad. Hekseskudd blir også omtalt som lumbago. Dette er det du trenger å vite om tilstanden/lidelsen.

Les mer