Derfor burde du vurdere privat helseforsikring

Hilde-Marie Guran Frantzen

Har du vurdert å tegne privat helseforsikring? Mange lurer på om dette er nødvendig – det er i hvert fall helt klart noe du burde vurdere. Det kan gjøre stor forskjell dersom du skulle bli syk. Trygghet er viktig.

Det aller viktigste dersom man blir syk, er at man får den hjelpen man trenger. Mange tenker nok at det offentlige helsevesenet tar vare på deg når du blir syk, og det gjør de. Likevel kan en privat helseforsikring gjøre at du får raskere hjelp. Hvis man blir syk, er tid ekstremt viktig for både deg og de rundt deg.

Forsikringsselskapene tilbyr privat helseforsikring, og det kan være lurt å gjøre litt research for å finne ut om dette er noe du ønsker. Det sikrer deg dersom du kommer i en uønsket situasjon der du trenger god hjelp fort.

Ventetiden blir mindre med privat helseforsikring

Det er spesielt ventetiden i det offentlige som gjør at mange vurderer privat helseforsikring. Denne forsikringen er genial nettopp når det kommer til kø og ventetid. Du hadde helt sikkert satt pris på at en du er glad i, som har blitt syk, får hjelp så fort som overhode mulig. Med dette i bakhodet har du nettopp funnet én veldig god grunn til å skaffe deg privat helseforsikring. Det vil ikke bare gjøre at du føler deg tryggere, men også dine nærmeste vil sette pris på dette.

Det er vanskelig å spare nok til å kunne føle seg trygg

Mange tenker at de like gjerne kan bruke pengene på å spare, slik at disse oppsparte midlende kan fungere som en trygghet dersom sykdom skulle inntreffe. Men har du noen gang tenkt på hvor dyrt det faktisk kan være med de ulike behandlingene som må til? Dersom du får behov for å reise til et annet land, vil du trenge utrolig mye penger. Dette er en av grunnene til at det er mye bedre å investere pengene i en god helseforsikring, enn å samle de opp på en konto. Dessuten kan man fort bli fristet til å bruke penger man har spart opp, fordi man tenker at sykdom ikke kommer til å bli en del av akkurat ditt liv.

Hva dekker en privat helseforsikring?

Hva en privat helseforsikring dekker varierer selvsagt fra selskap til selskap, og det kommer an på hva slags avtale du velger. Stort sett dekker en privat helseforsikring spesialister, psykolog, fysioterapeut, kiropraktor, sykehusopphold, rehabilitering og utgifter i forbindelse med reise. En god helseforsikring dekker også operasjoner. Vær oppmerksom på at det er utrolig viktig å finne ut av hva de ulike selskapene tilbyr. Ta kontakt selskapene for å høre om hva de dekker og ikke dekker.

Hjelp i et annet land

Dersom du har en alvorlig diagnose og ikke kan få behandlingen du trenger her, vil din private helseforsikring gjøre at du har muligheten til å få behandling i et annet land. Dette redder mange liv. Hvis du blir syk, kommer forsikringsselskapet raskt på banen. De vil da gi deg gode behandlingsmuligheter. Både reiseutgifter og operasjon kan bli dekket av en privat helseforsikring.

Du betaler for å føle deg tryggere

Selvfølgelig koster en slik helseforsikring penger, men det å betale for å føle seg trygg – er ikke det egentlig veldig lurt? De fleste av oss vil nikke engasjert til dette spørsmålet. Det er med andre ord en god investering å skaffe seg privat helseforsikring.

Bare for de rike?

Noen kan ha den oppfatningen at det bare er de velstående blant oss som tegner en privat helseforsikring. Slik er det ikke. Det å bruke penger på forsikring, handler om prioriteringer. Akkurat som vi forsikrer våre hjem og våre eiendeler, har vi muligheten til å forsikre oss selv. Mange vil nok være enig i at det er mye viktigere å forsikre seg selv, enn fysiske gjenstander. Med andre ord: Det handler om å prioritere riktig. Det handler om å velge å bruke pengene sine på en privat helseforsikring, til fordel for noe annet man bruker mye penger på. Til syvende og sist kan man få utrolig mye igjen for det.

Flere og flere skaffer seg privat helseforsikring

Det blir bare flere og flere som forstår verdien av en god helseforsikring. Med en privat helseforsikring i baklomma er man mye tryggere. Derfor er det ikke så rart at flere velger nettopp dette. Mange leser om de lange køene og folk som ikke får behandling i tide. Dette gjør at mange velger å sikre seg selv med en privat helseforsikring. Vær en av de som har dette i orden, vær en av de som er sikret god og rask behandling.

«Men jeg kommer jo ikke til å bli syk»

Dette er kanskje en tanke mange av oss sitter på. Forhåpentligvis har vi helt rett. Likevel er det slik at sykdom kan komme som et lynnedslag. Selv om vi tar godt vare på oss selv, kan sykdommen treffe akkurat deg eller meg. Da er det viktig at vi har tatt våre forhåndsregler.

Det handler om å ha muligheter

Vi mennesker liker å ha mange muligheter. Vi liker å kunne ta de valgene som er aller best for oss. Vi liker derimot ikke at penger eller midler skal begrense oss i store og viktige valg. Det er her en privat helseforsikring kommer på banen. Den gjør at du får den friheten du trenger, i en ellers vanskelig situasjon. Hvis man først blir syk, vil man ikke tenke på penger – man vil fokusere på å bli helt frisk. En privat helseforsikring gir deg mulighetene og friheten du trenger, i en vanskelig situasjon.

Vurderer du å skaffe deg privat helseforsikring?

Da er første skritt å samle informasjon. Du burde vite om de ulike vilkårene og betingelsene, og du burde selvsagt sammenligne på pris. Det er dumt å betale for mye. Du kan motta tilbud fra ulike forsikringsselskap og på den måten finne ut av hva du ønsker og hvor mye du må betale for å kunne føle deg mye tryggere.

Du burde vurdere å tegne en privat helseforsikring.

Les flere artikler

Helseforsikring blir stadig mer vanlig

Det kommer stadig nye leverandører av helseforsikring, og markedet er i vekst. Det betyr at det blir stadig flere leverandører for deg som forbruker til å velge mellom. Men hva skal du egentlig se etter i en helseforsikring?

Les mer

Alt om hekseskudd

Hekseskudd kan være utrolig smertefullt i tillegg til at det kan påvirke hverdagen i stor grad. Hekseskudd blir også omtalt som lumbago. Dette er det du trenger å vite om tilstanden/lidelsen.

Les mer